Loading ....
 • Kixx Marine 3030/3040 DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ TẦU THUYỀN
  DẦU ĐỘNG CƠ KHÔNG CÓ PA TANH BÀN TRƯỢT, CHỈ SỐ KIỀM 30 Dầu nhớt có mức dự trữ kiềm cao (chỉ số kiềm 30), dùng cho động cơ không có
  Xem chi tiết MSDSCataloge
 • Kixx Marine 1030/1040 DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ TẦU THUYỀN
  DẦU ĐỘNG CƠ KHÔNG PA TANH BÀN TRƯỢT, CÓ DỰ TRỮ KIỀM 10 GS Marine 1030/1040 với mức dự trữ kiềm thấp (chỉ số kiềm 12), dùng cho động cơ
  Xem chi tiết MSDSCataloge
 • Kixx Marine S 20/30 DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ TẦU THUYỀN
  CHẤT LƯỢNG CAO Nhớt chất lượng hảo hạng, chứa kiềm, dùng để bôi trơn các-te (hệ thống) của
  Xem chi tiết MSDSCataloge
 • Kixx Marine 4040 DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ TẦU THUYỀN
  DẦU ĐỘNG CƠ KHÔNG CÓ PA TANH BÀN TRƯỢT, CHỈ SỐ KIỀM 40 Nhớt với mức dự trữ kiềm cao (chỉ số kiềm 40), dùng cho động cơ không có pa
  Xem chi tiết MSDSCataloge
 • Kixx Marine 2030/2040 DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ TẦU THUYỀN
  DẦU ĐỘNG CƠ KHÔNG CÓ PA TANH BÀN TRƯỢT, CHỈ SỐ KIỀM 20 Dầu động cơ không có pa tanh bàn trượt (TPEO) với mức dự trữ kiềm trung bình (chỉ
  Xem chi tiết MSDSCataloge